AMPeng s.r.o. – Požární bezpečnost staveb

Od konkurence se tato firma odlišuje koncepčním přístupem a vysokou odborností, kterou dosahuje řešení těch nejsložitějších situací v jejich oboru. Realizují projekty jak na území ČR, SR, tak i v zahraničí. Pro řešení používají nejvyspělejší technologie a postupy. Klientům poskytují servis a péči v průběhu zakázky i po jejím ukončení a další technickou a odbornou pomoc nebo konzultaci při řešení specifických problémů.

Jsme tým strategicky myslících osobností, nabízíme efektivní formy řešení.

Co vše dokážeme?

Ampeng s.r.o. je prosperující česká společnost, která vznikla v roce 2003 transformací specialistů a absolventů Vysoké školy báňské v Ostravě – Technické univerzity, fakulty požární ochrany a bezpečnosti průmyslu, kteří více jak 25 let působí v oblasti požární bezpečnosti staveb včetně více jak 15-ti leté praxe u HZS.

Společnost AMPeng s.r.o. poskytuje svým zákazníkům efektivní formy řešení v oblasti požární bezpečnosti staveb. Umí pomoci při projekci samočinných odvětrávacích zařízení, pěnových hasicích zařízení, mlhových hasicích zařízení či při projekci civilní ochrany dle požadavků MV ČR.

Projekce, projektování

 • sprinklerové ochrany
 • samočinná odvětrávací zařízení
 • pěnová a plynové hasicí zařízení
 • mlhová hasicí zařízení
 • požární bezpečnost stavby
 • civilní ochrana dle požadavků MV ČR, tj. klasické kryty a improvizované úkryty

Na základě PROVEDENÉHO AUDITU KORUPČNÍ ODOLNOSTI naše společnost získala OSVĚDČENÍ SPOLEHLIVOSTI FIRMY. Tímto Auditem jsme zjistili míru korupční odolnosti našich zaměstnanců a potažmo jsme prověřili jejich morální stabilitu a etiku jednání s našimi klienty. Získané osvědčení nám již za krátký čas umožnilo zvýhodnit naši společnost při získávání zakázek. Děkujeme. Etický kodex a rovné jednání je nedílnou součástí naší práce.

Co chceme? Vaši spokojenost!

 • zajistíme u našich partnerů takové prostředí, kde je na první pohled patrné, že problematice je věnována maximální možná pozornost a vysoká odbornost
 • naším přístupem je snaha se odlišit od mnohých firem podobného zaměření, odborností, efektivitou a know-how.

O Vaši spokojenost se postarají naše týmy

TÝM POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI STAVEB

 • osm autorizovaných inženýrů požární bezpečnosti staveb

TÝM CIVILNÍ OCHRANA + IMPROVIZOVANÉ ÚKRYTY

 • dva autorizovaní inženýři pro pozemní stavby

TÝM POŽÁRNÍ VĚTRÁNÍ PŘIROZENÉ + STROJNÍ

 • dva autorizovaní inženýři pro požární bezpečnosti staveb

TÝM SPRINKLERY, INERGEN, HI-FOG + DALŠÍ SYSTÉMY HAŠENÍ

 • čtyři autorizovaní inženýři pro požární bezpečnosti staveb a technické zabezpečení budov

TÝM OUTSOURCING PO+BOZP

 • osm odborně způsobilých osob v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce

Worktest

Principem naší práce je vysoká profesionalita, která se odráží již při výběru našich specialistů a odborníků do týmu. Tyto vybíráme na základě přesných a nejmodernějších metod ICT, kde používáme psychodiagnostický systém Worktest. Přesně zjistíme jejich vhodnost na požadovanou pozici, motivaci, výkon, práci s termíny, pod tlakem, v zátěži i rizikové jednání.


Kontakty

Štěrboholská 1434/102a
102 21 Praha
774 613 245
miroslav.praxl@ampeng.cz
www.ampeng.cz


Provozní doba

Pondělí 8:00 – 17:30
Úterý 8:00 – 17:30
Středa 8:00 – 17:30
Čtvrtek 8:00 – 17:30
Pátek 8:00 – 17:30


Klíčová slova

bezpečnost práce, požární ochrana a bezpečnost staveb, revize, hasící přístroje, sprinklery, hasicí zařízení