Briketovací linky BRISUR

Briketovací linky BRISUR jsou vyráběny na základě 20letých zkušeností společnosti BRIKLIS. Jsou určeny pro střední a větší provozy s vícesměnným provozem.

Technologická linka BRISUR je sestavena ze sušárny pilin BUS včetně kotle pro její vytápění, jednoho nebo více kusů briketovacích lisů a rotačního stojanu pro balení briket. Zařízení může být dodáváno jako celek včetně návrhu umístění technologie do výrobního objektu s požadavky na stavební úpravy, kompletní montáží tj. sestavení a propojení jednotlivých zařízení, montáží elektrických rozvodů od ovládacího panelu rozvaděče, oživení celé technologie včetně uvedení do zkušebního provozu a zaškolení obsluhy. Přívod elektrické energie do elektrických rozvaděčů není součástí dodávky ani montáže.

Popis technologie

Přihrnovací šnek je schopný nahrnovat materiál ze skládky pilin na dopravníky. Mokré piliny jsou vytříděny vibračním sítem umístěným nad zásobníkem vlhkého materiálu. Hrubé kusy z třídiče vypadávají skluzem do kontejneru a mohou být ručně přiloženy do kotle. Bubnová sušárna pilin je vytápěná spalinami z kotle na automatizované spalování dřevěného odpadu. Dávkování pilin do sušárny je regulováno řídícím systémem tak, aby výstupní teplota páry ze sušárny se udržovala na konstantní hodnotě. Řídící systém rovněž reguluje přikládání paliva do kotle. Spaliny se míchají se studeným vzduchem na teplotu 300 až 500o C a jsou do sušárny nasávány ventilátorem. Ventilátor je umístěn za sušárnou a cyklonem pro odlučování prachu. Suché piliny jsou vyhrnovány ze sušárny šnekovým dopravníkem, který plní funkci turniketu. Dále jsou dopravovány šnekovým dopravníkem do násypky briketovacího lisu. Brikety vypadávají z výstupního potrubí lisu k místu balení.

Hlavní výhody

  • Velký výběr výkonů a příslušenství
  • Snadné přizpůsobení výrobním prostorám
  • Nízké opotřebení, nízké náklady na údržbu
  • Nízká spotřeba elektrické energie
  • Automatizované řízení dopravníků
  • Atestované a certifikované zařízení
  • Snadná obsluha, rychlý servis
  • Komplexní dodávka, kvalitní zpracování

Naše dlouholeté zkušenosti a velký výběr výkonů a přídavných zařízení jsou zárukou co nejvhodnějšího návrhu zařízení podle Vašich požadavků a přání. Jsme schopni dodat i atypická zařízení, neboť většinu dílů si vyrábíme sami v našem výrobním závodě v Malšicích.