Gymnázium Jiřího Gutha – Jarkovského

Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského je gymnázium, které se nachází v Truhlářské ulici na Praze 1. Jeho kapacita je 480 žáků v 16 třídách. Zřizovatelem je hlavní město Praha. Je pojato jako všeobecné osmileté. V průběhu studia jsou žáci postupně připravováni na závěrečnou maturitní zkoušku a také další studium na vysoké škole. Díky profesionalitě pedagogů jsou výsledky žáků gymnázia nadprůměrné a jsou připraveni na náročné vysokoškolské studium. V průběhu studia se žáci zapojují do mnoha školních i mimoškolních akcí, mohou využít možnosti výměnných pobytů.

Historie Gymnázia J. Gutha – Jarkovského

Založeno v roce 1874 jako Druhé c. k. Vyšší gymnasium české v Praze. Ve vlastní budově Truhlářská 22 fungovalo od roku 1886. V roce 1910 bylo přeměněno na osmileté reálné gymnázium, po vzniku Československa bylo přejmenováno na Druhé státní československé reálné gymnázium v Praze II, tím zůstalo až do svého zrušení v roce 1949. Výuka zde byla obnovena v roce 1994 a od roku 1999 nese jméno po Jiřím Guthovi-Jarkovském.

Příprava pro další studium a profesní život

Příprava pro studium na VŠ je zkvalitňována pomocí volitelných a nepovinných předmětů. V posledních dvou ročnících se studenti zaměřují na obory přírodovědné, humanitní či umělecké. Netradiční metodou studia jsou ročníkové práce, které studenti vypracovávají od prvního ročníku. Cílem prací je naučit se proniknout do jádra zvoleného tématu, rozšířit si vědomosti a prakticky si osvojit zásady odborné práce. V šestém ročníku si žáci mohou vybrat mezi zpracováním ročníkové práce a tzv. malou maturitou – ústní zkouška z maturitních předmětů.

Europass – dodatek k osvědčení

Europass je dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia, práce nebo brigády. Vztahuje se na kvalifikaci držitele – je tedy totožný pro všechny osoby se stejným oborem vzdělání a neuvádí se na něm jméno držitele, ale kód a název oboru a adresa školy. Na rozdíl od známek slovně popisuje získané obecné a odborné kompetence a možné profesní uplatnění. Uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací, která umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě. Je vydáván zdarma v českém a cizím jazyce (angličtině, němčině, francouzštině).


Kontakty

Truhlářská 1120/22
Praha 1 – Nové Město, 110 00
221 779 420
info@truhla.cz
new.truhla.cz