Obchodní akademie Ostrava – Mariánské hory

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace poskytuje vzdělání studentům v těchto maturitních oborech: Obchodní akademie, Ekonomické lyceum, Obchodní akademie se zaměřením na zahraniční obchod, Veřejnosprávní činnost.
Dále nabízí pětileté studiu při zaměstnání v oboru Obchodní akademie.
Zajišťuje také pomaturitní studium na Vyšší odborné škole sociální v oboru Sociální práce a Sociální pedagogika formou denního, dálkového či kombinovaného studia, ukončené titulem DiS.

Z historie Obchodní akademie

Ekonomické školství v Ostravě má bohatou tradici. Dějiny českého ekonomického školství v Ostravě se začínají psát od počátku 20. století, kdy dochází k prudkému rozmachu průmyslu a obchodu. Na Severní Moravě a ve Slezsku byly podmínky pro prosazení českých škol zvláště obtížné, jen těžce soupeřily o své postavení s německými školami. Protože Moravská Ostrava byla silně poněmčena, bylo rozhodnuto, že ekonomická škola vznikne v Ostravě – Mariánských Horách. Vlivem intervencí tak vzniká 7. 9. 1905 dvoutřídní komunální obchodní škola chlapecká a v následujícím roce i dívčí. Až v roce 1937 dochází k připojení obchodní školy k Obchodní akademii v Moravské Ostravě, která zde existuje již od roku 1913. Od roku 1949 dochází vlivem politických událostí ke změně názvů. Z Obchodní akademie se stává čtyřletá Vyšší hospodářská škola a z Obchodní školy dvouletá Hospodářská škola.

Ve změněných společenských, ekonomických a politických podmínkách se v roce 1990 obnovuje studium na obchodní akademii. Vzhledem k tomu, že výuka probíhá ve dvou budovách, dochází k vytvoření dvou samostatných škol OA Ostrava-Mariánské Hory (na počátku sídlící v původní budově v Moravské Ostravě) a OA Ostrava-Poruba.

Studijní obory

Obchodní akademie

 • univerzální obor ekonomického směru
 • důraz na praktické zvládnutí ekonomických dovedností s využitím IT
 • účetnictví, finance, pojišťovnictví, daně
 • kvalifikované administrativně-správní dovednosti
 • kompetence k podnikatelské činnosti
 • kvalitní příprava pro další studium na VŠ především ekonomického zaměření

OA – zahraniční obchod

 • problematika mezinárodních financí
 • důraz na praktické zvládnutí cizích jazyků
 • účetnictví, finance, pojišťovnictví, daně, marketing
 • kvalifikované administrativně-správní dovednosti
 • kompetence k podnikatelské činnosti
 • kvalitní příprava pro další studium na VŠ především ekonomického zaměření

Ekonomické lyceum

 • obecně odborné vzdělávání
 • vyšší počet vyučovacích hodin v anglickém jazyce s cílem získat certifikát FCE, EFB nebo BEC
 • vyšší počet všeobecně vzdělávacích předmětů
 • odborné ekonomické předměty
 • komplexní IT dovednosti
 • předpoklad pro pokračování na kterékoliv vysoké škole libovolného zaměření

Veřejnosprávní činnost

 • příprava pro výkon státní správy a samosprávy
 • profesní znalost a aplikovatelnost právní legislativy
 • důraz na práci s IT a databázovými systémy státní správy a samosprávy
 • získání předpokladů pro studium na VŠ především ekonomického a právního zaměření
 • znalost legislativního systému CODEXIS

Kontakty

Karasova 1140/16
Ostrava – Mariánské Hory 709 00
599 524 205
oa@oao.cz
www.oao.czKlíčová slova

obchodní akademie, vyšší odborná škola sociální, Ostrava, Ekonomické lyceum, Sociální práce, obchodní akademie, obchodní akademie, vyšší odborná škola, střední škola Ostrava, studium, obchodní akademie Ostrava, střední škola, vyšší odborná škola Ostrava, čtyřleté studijní maturitní obory, maturitní obory, čtyřleté obory, ekonomické lyceum, pětileté studium při zaměstnání, veřejnosprávní činnost, dálkové studium, kombinované studium, pomaturitní studium, sociální práce, sociální pedagogika, denní studium