doc. PhDr. Kocourek Jiří Ph.D. – psychoanalytická klinika

Psychoanalytická klinika je soukromé zdravotnické zařízení, které působí v rámci Institutu aplikované psychoanalýzy. Na jejím vedení se podílí odborný tým psychoanalytiků a psychoterapeutů. Výukově spolupracuje s Katedrou psychologie Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Léčba je určená pro jedince trpící psychickými potížemi a pro zájemce o hlubší sebepoznání, kteří mají zájem o psychoanalyticky zaměřenou formu léčby emocionálních potíží.

Doc. PhDr. Jiří Kocourek, PhD., (1948) vystudoval psychologii na UJEP v Brně v roce 1971, pracoval jako klinický psycholog a psychoanalytik. Je spoluzakladatel České psychoanalytické společnosti, zakladatel výukového Psychoanalytického institutu, člen Mezinárodní psychoanalytické společnosti. Přednáší psychoanalýzu na brněnské fakultě filosofie, dříve i na pražské a budějovické. Vydal několik vlastních odborných publikací a sebrané spisy Sigmunda Freuda v Psychoanalytickém nakladatelství. V roce 1992 vydal odbornou publikaci k léčbě psychických problémů pod názvem Horizonty psychoanalýzy.

Ústav byl vytvořen pro větší šíření poznatků psychoanalýzy, aby poskytoval vzdělání v psychoanalýze formou aktivit nakladatelských, přednáškových, poradensko-školících a výcvikových. Naše aktivita je směrována jak na zájemce z řad odborníků, tak i z řad zajímajících se laiků, studentů a dalších příznivců. Programy institutu mají akreditaci.


Psychologie, poradenství, psychoanalýza

Psychoanalýza představuje specifický přístup k porozumění lidské psychice a léčbě psychických potíží, věnuje pozornost nevědomým aspektům duševního fungování, které vyvolávají symptomy a psychické poruchy. Cílem je nabídnout porozumění těmto nevědomým aspektům mysli a tomu, co se v životě jedince děje v souvislosti s jeho potížemi. Psychoanalytická terapie může pomoci propracovat se až ke kořenům potíží, k jejich skutečným příčinám. Poskytne možnost přijmout vlastní minulost, vyrovnat se s ní a tak začít řešit svou současnost.

nápis mental health z kostiček dřeva psychoanalitická klinika

Psychoanalitická klinika – pobytové léčby a nejčastější problémy

Průběžně se otvírají pobytové terapeutické skupiny. Klienti mají možnost vystavení pracovní neschopnosti. Léčba a pobyt nejsou hrazeny pojišťovnou.

Nejčastější obtíže

 • neuspokojivé vztahy
 • partnerské problémy
 • konflikty s členy rodiny
 • obtíže s prosazením vlastním potřeb a zájmů
 • nadměrná sebekritičnost
 • nedostatek uspokojení v pracovním životě
 • sexuální problémy
 • bloky v tvůrčí činnosti a pocit nedostatečného naplňování vlastních schopností
 • nespokojenost se sebou
 • nízká sebeúcta nebo nedostatek sebedůvěry
 • vyrovnávání se s životními přechody: narození dítěte, krize středního věku
 • truchlení nad ztrátami jakými jsou potrat, neplodnost, odloučení, rozvod nebo smrt někoho blízkého
 • úzkosti, fobie
 • deprese
 • přetrvávající psychosomatické symptomy
 • destruktivní vzorce chování, které se týkají jídla, pití alkoholu včetně poruch příjmu potravy
 • vzpomínky na rané traumatické události
 • pochybnosti a zmatky kolem vlastní identity


Prostředí

Klinika se nachází v malebném městečku Opočno pod Orlickými horami. Městečko se nachází zhruba 130 km severovýchodně od Prahy (trasa Poděbrady – Hradec Králové – Třebechovice). V okolí: renesanční zámek (panství Colloredo – Mansfeldů), veliká zámecká obora (daňci, jeleni, srny), jedenkrát ročně sjezd sokolníků z celé Evropy, lovy i soukromých nimrodů), koupaliště (rybník a bazén) cca 20 minut pěšky, 15 km je vzdálená přehrada Rozkoš (surfování), velké lesy, Orlické hory (20-25 km vzdálené sjezdovky). Blízko Dobruška (4 km).


Kontakty

Verdunská 28
160 00 Praha 6
603 438 544
jiikocourek@gmail.com
www.iapsa.cz


Ordinační doba

Dle telefonické domluvy

Pondělí 8:00 – 17:00
Úterý 8:00 – 17:00
Středa 8:00 – 17:00
Čtvrtek 8:00 – 17:00
Pátek zavřeno


KLÍČOVÁ SLOVA

psychologie, poradenství, psychoanalýza, psychoanalytická klinika, sebezkušenostní skupina, teoretická výuka psychoanalýzy, supervize, výcvik