Poliklinika Bor – Vaše zdraví na prvním místě

Zdravotnické zařízení Poliklinika Bor poskytuje komplexní zdravotní péči v širokém spektru ambulantních zdravotnických služeb. Poliklinika je zdravotnické zařízení města a jako taková by měla sloužit všem občanům. Jsou zde soustředěny prakticky všechny ambulantní zdravotnické služby poskytující komplexní zdravotní péči.

Ať Vás trápí cokoliv jsme tu pro Vás

Poliklinika má v zastoupení tři ordinace praktických lékařů pro dospělé, dvě ordinace praktických lékařů pro děti, dvě závodní ordinace, které zajišťují pro většinu závodů v regionu závodní preventivní péči. Své zdravotní problémy řeší každý se svým registrujícím lékařem, pouze pokud nemá ordinaci a dojde k akutnímu problému, je možné navštívit jiného lékaře.

K dalším zdravotnickým provozům patří tři ordinace zubních lékařů s pracovištěm zubní protetiky. Specializovanou péči o ženy včetně poradny pro těhotné je možné využít 2x týdně. Dalšími odbornými ordinacemi jsou interna, diabetologie, kožní, psychiatrie, oční, neurologie, chirurgie, ortopedie, urologie, ORL, kardiologie + ECHO, zátěžové EKG + holterizace TK + EKG, RHC ambulance a pracoviště, logopedie. Zázemí pro zdravotnické provozy tvoří komplement RTG + SONO, laboratoř (biochemická), komplexní zdrav, péči doplňuje tzv. HOME CARE = domácí péče, která zajišťuje odbornou ošetřovatelskou péči nemocným v domácím prostředí. Pro zabezpečení potřeb nemocných a pohybově omezených klientů provozuje poliklinika pečovatelskou službu. Zdravotnické provozy doplňuje soukromé Dermatologické centrum – laserová a korektivní dermatologie. V provozu je také pracoviště pečující o tělo – masáže, kosmetika, pedikura, manikura.

Pečovatelská služba

Současná pečovatelská služba při Poliklinice Bor poskytuje terénní nebo ambulantní služby osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejich situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v přirozeném prostředí i ve středisku budovy Polikliniky Bor.

Služba obsahuje tyto činnosti:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • poskytování dalších fakultativních služeb, souvisejících s poskytováním pečovatelské služby
  • sociální poradenství v rozsahu základního sociálního poradenství

Naším přáním je vytvořit kulturní a příjemné prostředí pro naše klienty i pro zdejší pracovníky.

Hana Bultasová
ředitelka Polikliniky Bor


Kontakty

Přimdská 501
Bor 348 02
374 704 112
bultasova.poliklinika@tamail.cz
www.poliklinikabor.cz


Provozní doba

Provozní doba se liší dle oddělení


Klíčová slova

Poliklinika Bor, lékař Bor, pečovatelská služba, Bor poliklinika, Bor první pomoc, Bor lékařská péče, poliklinika okres Cheb, poliklinika lékařská péče, pečovatelská služba, domácí péče, domácí péče Bor, ordinace lékařů, ordinace praktického lékaře, laboratoř OKBH, zubní laboratoř, fyzioterapeut, lékařská služba