Správní budova VUVeL

Areál výzkumného ústavu tvoří tři provozní části: objekty pro výzkum, stájové objekty a doplňkové provozní objekty. Administrativní budova s veškerým zázemím navazuje na hlavní vstupní objekt.

Co vše zde naleznete?

V hlavní provozní budově jsou kromě administrativní části umístěny také jídelna pro zaměstnance s přípravnou, šatny, technické vybavení a v suterénu kryt civilní obrany. Na vstupní halu navazuje v patře malá veřejně přístupná výstavní galerie, dále jsou zde klubovny a studovny s čítárnou, navazující na prostory knihovny. Budova je příkladem běžné dobové produkce kancelářských a provozních budov. Hodnotné a výjimečné jsou interiéry vstupní části, galerie v prvním patře a dokonale zachované, atypické, vestavěné vybavení knihovny.  Laboratoře ústavu jsou vybaveny moderní přístrojovou technikou – chromatografy s hmotnostními spektrometry, průtokovými cytometry, sekvenátory, mikroskopickou technikou, včetně transmisní a skenovací elektronové mikroskopie a možnosti in-vitro zobrazování živých organismů. Toto vybavení umožňuje provádění náročných studií v oblasti genomiky, proteomiky, lipidomiky a metabolomiky.

Administrativní a správní budova VÚVeL

Dějiny budovy

Komplex budov výzkumného ústavu veterinárního ČSAZV v Brně vznikl jako součást sítě veterinárních zařízení s přímým napojením na veterinární službu zemědělských závodů. V padesátých letech 20. století zde založili Jiří Valoch a J. H. Kocman galerii pro výtvarníky – tehdy jedna z mála možností pro malé výstavy. Výstavní prostor je určen jak pro pracovníky ústavu a studenty univerzity, kteří mají do prostor celodenní přístup, tak pro jiné návštěvníky. Výstavba areálu byla zahájena v roce 1958. Na dvanácti hektarech volné plochy byly vybudovány 3 laboratorní pavilony s administrativní budovou, pokusnými stájemi, bytovými domy a dalšími objekty. Vědecké týmy ústavu se následně po dobu několika desetiletí věnovaly problematice tlumení nejvýznamnějších onemocnění hospodářských zvířat (leukóze, tuberkulóze, brucelóze, mastitidám, poruchám metabolismu a reprodukce aj.) a významně přispěly k dosažení dnešní vysoké úrovně veterinární medicíny a živočišné výroby v České republice. 

Historický vývoj

Konstrukci budovy tvoří železobetonový skelet, s železobetonovými monolitickými stropy u hlavního vstupu a knihovny. Ostatní část budovy s kancelářemi, konstrukční dvojtrakt, je zastropena prefabrikovanými dílci.