Základní škola J. Gutha – Jarkovského

Výuku na základní škole zajišťuje plně kvalifikovaný učitelský sbor.
Integrující součástí výuky je hra. Studenti mají možnost pracovat s tou nejmodernější technologií: interaktivní tabule,interaktivní didaktické programy, atd. Snažíme se respektovat individuální schopnosti každého studenta. Proto v naší škole pracuje i speciální pedagožka, která zajišťuje pomoc dětem s poruchami učení či chování.
Také na druhém stupni je učitelský sbor plně kvalifikovaný. Většina učitelů vyučuje současně
na druhém stupni a gymnáziu. V páté třídě se může student rozhodnout, zda složit přijímací zkoušky
na osmileté gymnázium, nebo zda bude pokračovat v druhém stupni.

Všeobcné informace o škole

Škola každý rok organizuje poznávací zájezdy do Velké Británie a pro zájemce i historické
exkurze
. Součástí výuky je i škola v přírodě, kterou si děti velmi oblíbily. V rámci tělesné výchovy se
studenti sedmého ročníku zúčastní lyžařského kurzu. Pro zkušenější lyžaře je určen lyžařský pobyt v
Alpách.

Studenti se po pravidelných hodinách mohou zúčastnit různých mimoškolských aktivit, které
jsou vedeny našimi učiteli, nebo externími experty. Studenti si mohou vybrat nejen z hudebních a
jazykových aktivit, ale i z velkého množství sportů: plavání, floorball, fotball, volejbal a basketbal.
Pod vedením vysoce zkušených pedagogů mají děti možnost dosáhnout dobrých výkonů, jak
rekreačním pojetím sportu tak závodně.

Kde se škola nachází?

Třídy základní školy se nachází v budově Klimentská, kde mají studenti prvních ročníků pro
své aktivity větší klid. Studenti mohou mimo jiné navštěvovat družinu, která tento rok má čtyři sekce.
Družina se nachází v ulici Truhlářská 14. Studenti mají zde k dispozici nejmodernější prostory svého
druhu z celé Prahy 1, mezi nimi je i malé hřiště na dvoře budovy.
Budova v Truhlářské ulici prošla nedávno rekonstrukcí, stejně tak, jako školní menza. Studenti
si mohou vybrat ze dvou jídel.
Širokou rekonstrukcí prošla také budova v ulici Klimentská, která má dobře vybavené a
moderní třídy.
V každé z těchto budov mají studenti k dispozici svojí skříňku (každá z nich má svůj zámek).
Přesto, že se škola nachází v centru Prahy, disponuje několika velmi dobře vybavenými
sportovními hřišti: dvě klasické tělocvičny a jedna polyfunkční sportovní hala.Tato hala je největším
školním zařízením na Praze 1. Škola má možnost využívat také tělocvičny uvnitř budovy, která se
nachází v ulici Lodecká 1.
Škola má nové specializované laboratoře fyziky, chemie, výtvarné výchovy, biologie a hudební
výchovy, dále pak tři vybavené třídy pro výuku informatiky.

Tento komiks si žáci základní školy vytvořili sami – stejně jako školní webové stránky.

Partneři školy

Ve školním roce 2017/18 naše škola navázala spolupráci s CTM, centrem pro talentovanou mládež, která motivuje talentované a cílevědomé studenty k rozvoji jejich akademického talentu a pomáhá jim obohatit a akcelerovat učivo a vzdělávání.

Od prosince 2013 naše gymnázium spolupracuje s Freecinema, která sdružuje filmové pedagogy, lektory, dramaturgy i profesionální tvůrce s cílem vzdělávat a kultivovat diváky v oblasti filmové výchovy.

Italsko – česká sekce

Italsko – česká sekce školy Jiřího Gutha-Jarkovského je součástí veřejného školního systému
České republiky a je úzce spjata s italským školním systémem, prostřednictvím Velvyslanectví Italské
republiky, Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva školství Italské republiky. Členy učitelského
sboru jsou vyučující pocházející jak z České republiky, tak z Itálie. Budeme se tudíž snažit
rozvíjet důležité hodnoty obou kultur (věda, literatura, hudba, umění), a doplnit jazykové vybavení
anglickým jazykem jakožto “lingua franca” se zvláštním důrazem na slovní zásobu v oblasti vědy a
techniky.

Ke konci vzdělávacího cyklu bude student připraven na vstup do dalších vzdělávacích stupňů,
jak českého, tak italského systému.
Tím, že značná část didaktického plánu probíhá v anglickém jazyce, bude i usnadněn případný přístup
do následujících vzdělávacích stupňů v anglofonním prostředí.
Tento celkový rámec a jeho praktické uplatnění ve výuce se inspiruje především základními
principy pokroku, tolerance a multikulturní integrace, jak v České republice a v Itálii, tak i v Evropě a
ve světě.

Všeobecným cílem naší školy je poskytnout základní vzdělání evropského a světového občana, jenž svými kořeny tkví v italském kulturním dědictví humanistického a univerzálního typu asoučasně toto vzdělání harmonicky provázat s českým kulturním dědictvím.

Projekt Abaku

Od září 2019 se 1. a 2. stupeň ZŠ a nižší stupeň gymnázia zapojil do projektu „Abaku – Rozvoj matematické gramotnosti“, který vznikl za podpory Magistrátu hl. m. Prahy a pod záštitou KMDM PedF UK. Projekt trvá jeden školní rok. Má za cíl nabídnout pedagogům, a především žákům novou metodu výuky aritmetiky.

Škola v září obdržela kompletní vybavení pro podporu výuky dle této metody (deskové hry, hrací kostky, hrací karty, magnety, přístupové údaje pro online výuku) a s těmito pomůckami jsme začali v hodinách matematiky formou rozcviček pracovat. Co jsme v průběhu půlroční práce zaznamenali?

Metoda učí sčítat, odčítat, násobit, dělit, druhé a třetí mocniny a odmocniny přirozených čísel. Žáci dovedou po krátké době v pouhém shluku čísel automaticky rozpoznat rovnost, souvislosti mezi čísly, sami vytvářejí matematické kombinace. V důsledku toho dochází k prohloubení a fixaci zákonitostí formou hry, tj. mnohdy ani žák netuší, že se hrou učí matematiku.

Široké možnosti diferenciace obtížnosti přinášejí prospěch jak těm nejsilnějším, tak těm slabším. I slabý žák se rád zapojí do hry, v níž je úspěšný, a to je podle nás také velký přínos Abaku. Nejedná se o komplexní metodu, jak naučit veškeré učivo matematiky, ale je určena pro osvojení schopností perfektně z hlavy počítat a vidět matematické kombinace i kolem sebe (poznávací značky automobilů, telefonní čísla, čísla domů apod.).


Kontakty

Truhlářská 1120/22
110 00 Praha 1 – Nové Město
221 779 420
info@truhla.cz
www.new.truhla.czKlíčová slova

základní škola, základní škola s rozšířenou výukou cizích jazyků, česko-italská sekce, školní klub, gymnázium