BRIKLIS, spol. s r.o. – briketovací lisy

Firma BRIKLIS patří mezi tradiční, kvalitní a respektované evropské výrobce briketovacích lisů pro zpracování spalitelných i kovových materiálů. Vyrobili již více než 4 000 lisů, které pracují v průmyslu, zemědělství a v řemeslné výrobě. Vyváží 60 % produkce do více než 30 zemích světa. Nejvzdálenější technologie postavili v Brazílii, Indii, Číně a Mongolsku.

Zásada pro obchodní strategii BRIKLIS je být stále blízko zákazníka, nabízet mu produkty šité na míru a řešit jeho požadavky a problémy. Není důležité, zda chce zákazník briketovat dřevo, slámu, papír či kovy. Firma umí lisovat většinu požadovaných odpadů. Nerozlišují, zda jde o zařízení malého výkonu či nákladnou technologii.

Briketování: Co potřebuji znát ?

Technologie briketování využívá mechanických a chemických vlastností materiálů, které se použitím vysokotlakého lisování zhutňují do kompaktních tvarů bez přídavku pojiva. Pro vytvoření vazby mezi jednotlivými částicemi briketovaného materiálu se využívají určité pryskyřice obsažené v materiálu. Například při lisování biomasy se uvolňuje lignin. Působením vysokého tlaku se uvolní z buněčných struktur materiálu a spojí tak jednotlivé částice do kompaktní brikety. Jiné materiály např. litinové špony nebo papír působením tlaku nad mezí pevnosti mění svůj tvar a mechanickým zaklíněním jednotlivých částic vytváří kompaktní hmotu.

Jednoduché a ekologické

Nejjednodušší je výroba briket ze suchého dřevěného odpadu z truhláren, dalšími vhodnými surovinami jsou piliny a štěpka z dřevařské nebo lesní výroby a drcené dřevo z komunálních skládek. Tyto materiály je však nutné vysušit na osmi až patnáctiprocentní vlhkost, k čemuž lze využít bubnovou sušárnu pilin taktéž z produkce společnosti Briklis. Brikety z jiných přírodních materiálů slouží buď také pro spalování nebo pro zmenšení objemu při skládkování a přepravě. Toho s oblibou využívají zejména producenti odpadu z objemného polystyrenu a polyuretanu, neboť ve slisované podobě zabírá jen zlomek původního objemu a dá se snáze transportovat do továren k další recyklaci.

Spektrum vyráběných lisů z produkce firmy Briklis je široké. V nabídce jsou malé a jednoduché lisy na dřevěný odpad, vhodné pro malé truhlářské dílny s jednosměnným provozem a pro ruční plnění materiálu. Dále jsou zde střední univerzální lisy, které lze připojit na odsávací zařízení a na kterých lze slisovat široký sortiment materiálů. A konečně Briklis
nabízí i velké profesionální lisy na komerční výrobu hranatých briket. Pokud jde o hydraulické briketovací lisy pro třísky z obráběných kovů, jsou zákazníkům k dispozici tři typy strojů, které se liší výkonem a způsobem zpracování třísek v lisovací komoře. Každý z lisů lze dále doplnit o řadu volitelného příslušenství, jako jsou násypky a zásobníky, záchytné vany s čerpadly, výklopná zařízení pro kontejnery s třískami, drtiče špon, třídiče materiálu nevhodného pro briketování, dopravníky, oplocení a další.

Máme lisy pro každého

Odpad je energií. Odpad je surovinou.


Kontakty

Malšice č. 335
Malšice 391 75
381 278 325
info@briklis.cz
www.briklis.cz


Provozní doba

Pro více informací firmu kontaktujte pomocí e-mailu, nebo na telefonním čísle.


Klíčová slova

Briketovací lis, lis na dřevo, lis na špony, řezání laserem, řezání vodním paprskem, drcení špon, briketovací lisy, briketovací lisy pro zpracování spalitelných i kovových materiálů, zpracování odpadních materiálů, briketování, Briklis